راهنمای قراردادن لینک

 

شما میتوانید لینک مطالب و صفحات موردنظرتان را داخل اپلیکیشن قراردهید.برای این کار از قسمت 1-ویرایشگر->2-قابلیت ها->3-یکپارچه سازی وارد شوید.دراین قسمت دو قابلیت برای افزودن لینک وجوددارد.4- لینک 5-لینک ها

1.

4-لینک:درقابلیت لینک شما فقط میتوانید یک لینک قراردهید و کاربر به محض باز کردن این قابلیت وارد آن صفحه خواهد شد.

بعد از کلیک کردن برروی قسمت 4 صفحه ی زیر برای شما باز خواهد شد.در قسمت 6 نامی برای لینک موردنظرتان قراردهید.نام پیش فرض "لینک " است.همچنین در قسمت 7 می توانید این قابلیت را دراپلیکیشن خود فعال یا غیرفعال نمایید.شما میتوانید با کلیک برروی قسمت 8 تصویر آیکون خود را تغییر دهید.

2.

برای تغییر آیکون پس از کلیک کردن برروی قسمت 8 از پنجره ی بازشده میتوانید از تصاویر آماده استفاده کنید و یا برروی قسمت 9 کلیک کنید و از پنجره ی باز شده تصویر موردنظرتان را انتخاب کرده،بعد از تغییر اندازه ی عکس برروی تصویر موردنظر کلیک کنید تا این تصویر بعنوان آیکون شما انتخاب شود(قسمت10)

3.

حالا برای قراردادن آدرس لینک،به صفحه ی موردنظر رفته و آدرس بالای صفحه را مطابق قسمت 11 کپی کنید.

4

آدرس کپی شده را در قسمت 12 ،paste کنید وذخیره را بزنید.

5

نهایتا این قابلیت به شکل زیر در اپلیکیشن شما خواهد بود و کاربر با کلیک برروی آیکون این قابلیت(قسمت 13) وارد سایت موردنظر خواهد شد.

PhotoGrid_1481545072662

5-لينک ها:دراين قابليت شما ميتوانيد چندين لينک قرارداده و کاربر با کليک برروي هر لينک وارد صفحه ي مربوط به آن شود.

درقسمت 14 میتوانید تصویر آیکون را تغییر دهید(مطابق توضیح قسمت8) .درقسمت 15 نام صفحه را انتخاب کنید.نام پیش فرض "لینک ها" است.در قسمت 16 میتوانید این قابلیت را در اپلیکیشن خود فعال یا غیرفعال نمایید.برای قراردادن یک تصویر کاور برای این قابلیت روی قسمت 17 کلیک کنید و از پنجره ی باز شده عکس دلخواهتان راانتخاب کنید.

6

همانطور که در شکل زیر می بینید تصویر آیکون و کاور تغییر کرده است.سپس با کلیک برروی قسمت 18 می توانید لینک موردنظر را اضافه نمایید.

7

در قسمت 19 یک عنوان برای لینک و در قسمت 20 لینک را وارد نمایید.(مطابق قسمت11و12) و سپس OK رابزنید تا لینک داخل اپلیکیشن شما قرارگیرد.شمامیتوانید با طی همین مراحل چندین لینک را داخل این قابلیت خود قراردهید..

8

 

همچنین شما می توانید از قسمت 21 تصویر زمینه ای برای این قابلیت انتخاب کنید.برای این کار برروی قسمت22 کلیک نمایید وازپنجره ی بازشده عکس موردنظرتان راانتخاب نمایید.

9

درنهایت این قابلیت در اپلیکیشن شما بصورت زیر خواهد بود.

PhotoGrid_1481634296120