راهنمای ایجاد کاتالوگ

 

شما میتوانید برای فروشگاه و محصولاتتان یک کاتالوگ ایجادکنید.برای این کار از قسمت1-ویرایشگر->2-قابلیت ها->3-کسب درآمد->4-کاتالوگ راانتخاب کنید.

1

سپس در قسمت 5 نام کاتالوگ خودرا وارد نمایید.در قسمت 6 شما میتوانید این قابلیت را در اپلیکیشن خود فعال یا غیرفعال نمایید.همچنین در قسمت 7 شما میتوانید آیکون این قابلیت را تغییر دهید.

2

با کلیک برروی قسمت 7،پنجره ی زیر برای شما بازخواهد شد.می توانید از آیکون های آماده استفاده کنید و یا با کلیک برروی قسمت 8 تصویر دلخواه خودرا قرار دهید.سپس مطابق قسمت 9 برروی تصویر انتخاب شده کلیک کنید تا بعنوان تصویر آیکون شما قرار گیرد.

3

در قسمت 10 برروی دسته بندی اصلی کلیک کنید.سپس در قسمت 11 نام دسته بندی خودرا وارد نماییدو برروی قسمت 12 کلیک کنید.

4.

درکادر باز شده برروی قسمت 13 کلیک نمایید و در قسمت 14 نام زیر دسته ی خودرا وارد کنید و برروی قسمت 15 کلیک کنید.

5

در پنجره ی باز شده ،نام،توضیح و قیمت کالا را وارد کرده و در قسمت 16 نام زیر دسته ی خودرا انتخاب نمایید.برای اضافه نمودن عکس برروی قسمت 17 کلیک کنید.

6

سپس اندازه ی عکس را انتخاب و روی OK دز قسمت 18 کلیک کنید.

7

برروی قسمت 19 کلیک کنید تا نام محصول جدید ثبت شود.

8

همچنین شما میتوانید برای فرمت های مختلف از یک محصول قیمت های مختلف درج کنید.برای این کار با کلیک برروی قسمت 15 و باز شدن صفحه ی "ایجاد محصول جدید" ،در قسمت 20 قالب های محصول را فعال کنید و در قسمت 21 نام وقیمت محصولات را قراردهیدو اوکی را بزنید.

9

شما میتوانید چندین دسته بندی(قسمت 22) و زیردسته(قسمت23) و محصول(قسمت24) را اضافه کنید.

10

در نهایت،کاتالوگ ایجادشده در اپلیکیشن شما بصورت زیر خواهد بود.

PhotoGrid_1481631870177PhotoGrid_1481631922254