راهنمای ایجاد سیستم رزرویشن

 

شما میتوانید برای رستوران،کافی شاپ،آژانس،هتل و ... خود،قابلیت رزرویشن قراردهید.به صورتی که کاربران یک فرم رزرو را پرکرده و این فرم به ای میل شما ارسال خواهد شد.برای شروع از قسمت 1-ویرایشگر->2-قابلیت ها->3-تماس-<4-رزرو وارد شوید.

1

در قسمت 5 نام دلخواه خودرا برای این قابلیت وارد نمایید.از قسمت 6 می توانید این قابلیت را در اپلیکیشن خود فعال یا غیرفعال نمایید.همچنین از قسمت 7 میتوانید تصویر آیکون را تغییر دهید.

2

بعد از کلیک برروی قسمت 7 پنجره ی زیر برای شما ظاهر میشود.می توانید از آیکون های آماده استفاده نمایید.درغیر این صورت برای افزودن تصاویر دلخواه خود برروی قسمت 8 کلیک کنید و سپس مطابق قسمت 9 روی آیکون انتخابی کلیک کنید تا بعنوان تصویر آیکون شما انتخاب شود.

3

سپس بر روی قسمت 10 کلیک کنید و در قسمت 11 نشانی ایمیلی که میخواهید فرمهای رزرو به آن ارسال شوند و در قسمت 12 نشانی خود را واردنمایید و اوکی را بزنید .

4

شما میتوانید با کلیک در قسمت 10 شعبات مختلف خودرا اضافه کنید تا کاربر از میان آنها،شعبه ی موردنظر خودرا انتخاب نماید.

این قابلیت در اپلیکیشن شما بصورت زیر خواهد بود که کاربر فرم رزرو را پرکرده و با کلیک بر روی گزینه ی send اطلاعات فرم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

PhotoGrid_1481787128748

نمایش اطلاعات در ایمیل شما بصورت زیر خواهد بود.

5