راهنمای قراردادن ویدیو

 

شما می توانید ویدیوهای موردنظرتان را در اپلیکیشن خود قراردهید.برای این کار از قسمت 1-ویرایشگر->2-قابلیت ها->3-رسانه->4-ویدیو را انتخاب نمایید.

1

سپس در قسمت 5،نام قابلیت خودرا وارد نمایید.نام پیش فرض "ویدئو"می باشد.همچنین از قسمت 6 می توانید این قابلیت را در اپلیکیشن خود فعال یا غیرفعال نمایید.با کلیک برروی قسمت 7 می توانید آیکون این قابلیت را تغییر دهید.

2.

باکلیک برروی قسمت 7 پنجره ی زیر برای شما بازخواهد شد.شما می توانید از آیکون های آماده استفاده کنید یا با کلیک برروی قسمت 8 ،آیکون موردنظر خودرا انتخاب کنید.سپس مطابق قسمت 9 برروی آیکون انتخابی کلیک کنید تا بعنوان آیکون قابلیت شما قرار گیرد.

3

سپس برروی قسمت 10 کلیک کنید.برای قراردادن فیلم از یوتیوب یا ویمیو برروی قسمت های موردنظر کلیک کنید.

4

برای قراردادن فیلم از سایتی مثل آپارات یا فیلم های داخل سایت های دیگر یا ویدیوهای شخصی خود،باید از قسمت سورس کد وارد شوید.مطابق شکل زیر از قسمت شخصی سازی روی قابلیت "سورس کد"کلیک نمایید.

5

می توانید نام و آیکون این قابلیت را تغییر دهید.سپس در قسمت 12 کد زیر را وارد نمایید.

<video width="320" height="240" controls>
  <source src="***" type="video/mp4">
</video>
در قسمتsrc به جای * لینک ویدیوی موردنظر را قراردهید.
 
6
 
توجه داشته باشید برای قراردادن ویدیوهای شخصی خودتان،باید ابتدا ویدیوی موردنظر را در سایتی مثل پیکو فایل ،آپلود کنید.
 
7
 
آدرسی که به شما میدهد را در مرورگر خود واردنمایید تا صفحه ی زیر برای شما باز شود.سپس برروی قسمت "دریافت لینک دانلود" کلیک کنید تا لینک ویدیویتان را برایتان ارسال کند.این لینک را به جای قسمت * در سورس کد واردنمایید.
 
8
 
درنهایت ویدیوی شما بصورت زیر در اپلیکیشن نمایش داده خواهد شد.
 
PhotoGrid_1483273822401